ربات تلگرام تفسیر قرآن تاریخ : ۱۳۹۷/۶/۳۰

عنوان تاریخ
ربات متن،ترجمه‌،تفسیر و استخاره قرآن
  • روبات قرآنی ذکر می‌تواند: متن قرآن، ترجمه‌ی قرآن، تفسیر قرآن، استخاره با قرآن، جست‌وجو در متن...
  • ۱۳۹۷/۶/۳۰